(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

OGŁOSZENIA O NABORZE

Data: 31.12.2021

Nr: 2/2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Podejmowanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków – od 28 stycznia 2022 r. do 10 lutego 2022 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 30 pkt./70 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze – 275 000,00 EUR co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 1 100 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE 

KRYTERIA WYBORU

Podejmowanie działalności gospodarczej

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

Procedury 19.11.2021

LISTA WNIOSKÓW ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – uaktualnienie

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

LISTA WNIOSKÓW WSTĘPNIE ZWERYFIKOWANYCH

Lista wniosków wstępnie zweryfikowanych

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji wybranych do finansowania – uaktualnienie

Lista operacji wybranych do finansowania

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

Protokół

FORMULARZE WNIOSKÓW I UMÓW

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 4z – Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 4z – Pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  Pobierz

2) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (.pdf) – Pobierz
 • Biznesplan (.docx) – Pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – Pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z) – Pobierz

3) Oświadczenie dot. Doświadczenia Wnioskodawcy – Pobierz

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Pobierz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf) – Pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – Pobierz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – Pobierz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – Pobierz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – Pobierz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Pobierz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – Pobierz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – Pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – Pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) – Pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – Pobierz

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – Pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – Pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) – Pobierz
Udostępnij