(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

OGŁOSZENIA O NABORZE

Data: 28.06.2019

Nr: 1/2019

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Podejmowanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków – od 15 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 32 pkt./100 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze – 750 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30, wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE 

KRYTERIA WYBORU

Podejmowanie działalności gospodarczej

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

Procedury 01.03.2019

LISTA WNIOSKÓW ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

LISTA WNIOSKÓW WSTĘPNIE ZWERYFIKOWANYCH

Lista wniosków wstępnie zweryfikowanych

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji wybranych do finansowania

LISTA NIE WYBRANYCH OPERACJI

Lista operacji, które nie uzyskały minimum punktowego

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD

Protokół

FORMULARZE WNIOSKÓW I UMÓW

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – Pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – Pobierz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) – Pobierz
 • Biznesplan (.docx) – Pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – Pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – Pobierz

4) Oświadczenie dot. Doświadczenia Wnioskodawcy – Pobierz

5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Pobierz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – Pobierz
 • Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – Pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – Pobierz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – Pobierz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – Pobierz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – Pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – Pobierz

9) Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – Pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – Pobierz

10) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 dla poddziałań 19.2, 19.3 i 19.4 – Pobierz

Udostępnij