(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

OGŁOSZENIA O NABORZE

Data: 16.04.2018

Nr 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres naboru – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  poprzez:

  1. Wsparcie dla inicjatyw mieszkańców integrujących środowisko lokalne (przedsięwzięcie 4.1.1)
  2. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz aktywnego udziału społeczeństwa w procesie realizacji LSR (przedsięwzięcie 4.2.1)
  3. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (przedsięwzięcie 4.2.2)

Termin składania wniosków:

od 2 maja 2018 r. do 15 maja 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./100 pkt.

LSR, formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin pod adresem: www.partnerstwo5gmin.pl.  Dokumenty dostępne są także w Biurze LGD.

Limity środków dostępnych w naborze:

  1. Przedsięwzięcie 4.1.1 – 100 000,00 zł.
  2. Przedsięwzięcie 4.2.1 – 140 000,00 zł.
  3. Przedsięwzięcie 4.2.2 – 60 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce oraz pod numerem telefonu 17 221 00 69 od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30., wt. – pt. 7.30 – 15.30

WNIOSKI – UMOWY – INSTRUKCJE

NARZĘDZIE POMOCNICZE DO WYLICZANIA WKŁADU WŁASNEGO

Narzędzie pomocnicze – Pobierz

LISTA WYBRANYCH OPERACJI

Informacje wkrótce

Udostępnij