(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Uchwała nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok

Uchwała nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD za 2016 rok

Uchwała nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za 2016 rok

Uchwała nr 4/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu LGD Partnerstwo 5 Gmin

Uchwała nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia procedury oceny i wyboru oraz rozliczenia, monitoringu i kontroli grantobiorców

Uchwała nr 6/2017 w sprawie zatwierdzenia procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Uchwała nr 7/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin

Uchwała nr 8/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Radzie LGD Pana Andrzeja Knota

Uchwała nr 9/2017 w sprawie powołania nowego Członka Rady

Uchwała nr 10/2017 w sprawie odwołania Członka Zarządu

Uchwała nr 11/2017 w sprawie powołania nowego Członka Zarządu

Uchwała nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok

Uchwała nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD za 2017 rok

Uchwała nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za 2017 rok

Uchwała nr 4/2018 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady LGD

Uchwała nr 5/2018 w sprawie przyznania i ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu

Uchwała nr 6/2018 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Radzie LGD

Uchwała nr 7/2018 w sprawie powołania niwego Członka Rady LGD

Uchwała nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok

Uchwała nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD za 2018 rok

Uchwała nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za 2018 rok

Uchwała nr 4/2019 w sprawie odwołania Członka Zarządu

Uchwała nr 5/2019 w sprawie powołania nowego Członka zarządu

Uchwała nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok

Uchwała nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD za 2019 rok

Uchwała nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za 2019 rok

Uchwała nr 4/2020 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej na nową kadencję

Uchwała nr 5/2020 w sprawie wyboru członków Zarządu na nową kadencję

Uchwała nr 6/2020 w sprawie zatwierdzenia lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach realizacji LSR

Uchwała nr 7/2020 w przystąpienia LGD do “Podkarpackiej Sieci LGD”

Udostępnij