(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

(0,0 km) - Wycieczkę rozpoczynamy z parkingu w Rynku Sędziszowa Młp., który wraz z ratuszem, będącym obecnie siedzibą władz gminy, stanowi zabytkowe centrum miasta. Dojeżdżając do głównej drogi, przebiegającej przez miasto, skręcamy w pra¬wo, w kierunku Rzeszowa.
(0,2 km) - Po lewej stronie mijamy kościół farny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, który posiada już ponad 300-letnią historię. Na dziedzińcu kościoła znajduje się pomnik i obelisk, poświęcony pamięci zamordowanego kapelana „Solidarności" bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
(0,4 km) - Jadąc dalej, przed siebie, nie sposób nie zauważyć, po prawej stronie, charakterystycznych zabudowań Klasztoru Ojców Kapucynów.
(1,1 km) - Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Kolbuszowską, mijając po lewej stronie krzyż, poświęcony pamięci księdza Stanisława Stojałowskiego. Przejeżdżamy skrzyżowanie na wprost i kierujemy się nadal w kierunku Rzeszowa.
(2,2 km) - Dojeżdżamy do ostrego, pod kątem 90°, zakrętu w prawo, z charakterystyczną kapliczką po prawej stronie.
(2,9 km) - Kontynuując wycieczkę, dojeżdżamy do drogi krajo¬wej E40. Po przejechaniu obwodnicy Sędziszowa Młp., zostawia¬my za sobą stację benzynową.
(3,0 km) - Udajemy się w kierunku Olchowej, skręcając z drogi relacji Sędziszów Młp. - Bystrzyca w lewo. Po drodze prze¬jeżdżamy przez most na rzece Bystrzycy, by dotrzeć do Olchowej. Jadąc dalej, lekko pod górkę, po dro¬dze mijamy, po lewej stronie, charakterystyczną figurkę Matki Boskiej.
(5,1 km) - Dojeżdżamy do kościoła parafialnego w Olchowej, który mijamy po swojej prawej stronie.
(5,3 km) - Dojeżdżamy do tzw. „ronda olchowskiego", przy którym, po prawej stronie, nie sposób nie zauważyć charakterystycznego Krzyża, wkomponowanego po¬między dwoma drzewami.
(5,4 km) - Jadąc dalej, przed siebie, mijamy z prawej strony budynek Szkoły Podstawowej w Olchowej. W dalszym ciągu trasy jedziemy asfaltową drogą, lekko pod górkę.
(6,0 km) - Dojeżdżamy do ostrego zakrętu w lewo, udając się na wprost utwardzoną drogą w kierunku tzw. „lasu olchow¬skiego", kontynuując naszą wycieczkę w dalszym ciągu pod górkę, mijając po prawej stronie przydrożny krzyż.
(7,0 km) - Wita nas „olchowski las" oraz ponownie asfaltowa droga, którą wspinamy się trochę stromym podjazdem.
(7,4 km) - Docieramy na najwyższe w tym miejscu wznie¬sienie, znajdujące się na wysokości 333 m n.p.m., z którego możemy, po lewej stronie, zobaczyć charakterystyczne dwie wieże przekaźnikowe telefonii komórkowej. Zjeżdżając dość ostro w dół, przy zachowaniu należytej ostrożności, możemy zarówno przed sobą, jak również po prawej stronie po¬dziwiać piękną panoramę gminy Iwierzyce oraz przydrożną kapliczkę.
(9,6 km) - Dojeżdżamy do drogi relacji Iwierzyce - Nockowa i skręcamy w lewo, mijając, po zaledwie 0,2 km, z prawej strony sklep spożywczy.
(10,2 km) - Na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo, pozostawiając za sobą, z lewej strony, budynek remizy stra¬żackiej w Nockowej, a następnie, również z lewej strony, naszej wycieczki, Szkołę Podstawową w Noc¬kowej.
(11,1 km) - Zaraz po przejechaniu przez mostek, na lokalnym strumyczku skręcamy w prawo i jadąc cały czas na prosto, utwardzoną polną drogą, udajemy się w kierunku Olimpowa.
(12,6 km) - Dojeżdżamy do skrzyżowania asfaltowych dróg, na którym udajemy się na lewo. Po prawej stronie, wgłębi, mijamy figurkę patrona strażaków, tj. św. Floriana.
(13,2 km) - Kontynuując naszą wycieczkę, mijamy po prawej stronie figurkę św. Jana Nepo¬mucena, by następnie dojechać do pierwszych zabudowań Olimpowa i skrzyżowania dróg, przez które przejeżdżamy na wprost.
(14,1 km) - Na kolejnym skrzyżowaniu ponownie udajemy się na wprost, a następnie mijając most na lokalnej rzeczce oraz po lewej stronie piekarnię w Olimpowie, dojeżdżamy do drogi powiatowej.
(14,6 km) - Skręcamy w lewo, by następnie, krętą i miejscami stromą drogą, dojechać do Bys¬trzycy, mijając po drodze skrzyżowania: w lewo, w kierunku Wiśniowej oraz w prawo, w kierunku Zagorzyc.
(16,8 km) - Po bardzo stromym podjeździe, na kolejnym skrzyżowaniu dróg, mijając z lewej strony przystanek PKS, skręcamy w lewo, w kierunku centrum Bystrzycy.
(17,4 km) - Zbliżając się do skrzyżowania, mijamy po lewej stronie Szkołę Podstawową w Bystrzycy, natomiast na samym skrzyżowaniu, również z lewej strony, drewniany krzyż.
(17,5 km) - Podjeżdżamy pod stromy podjazd i po prawej stronie mijamy zabytkowy, drewniany kościół parafialny w Bystrzycy pw. św. Franciszka z Asyżu, z przepięknym ołtarzem.
(17,6 km) - Kontynuujemy stromy podjazd, przejeżdżając obok cmentarza w Bystrzycy, po prawej stronie. Gdy na chwilę się zatrzy¬mamy, będziemy mogli zobaczyć, w oddali, piękną panoramę gminy Iwierzyce, natomiast tuż poniżej - niezapomniane ujęcia bystrzyc¬kiego kościoła, widzianego „z góry".
(18,3 km) - Zmęczeni stromym podjazdem, dojeżdżamy do drogi powiatowej relacji Sędziszów Młp. - Strzyżów i skręcamy w lewo. W tym miejscu musimy udać się, do znajdującego się po prawej stronie, zaledwie w odległości 0,1 km. Krzyża Milenijnego, który widoczny jest z daleka nie tylko w dzień, ale dzięki oświet¬leniu, również w nocy. Natomiast w niedalekim sąsiedztwie może¬my również dostrzec zabytkowy, drewniany młyn, z charakterystycznym wiatrakiem. Udajemy się dalej na lewo, w kierunku przysiółku Bystrzyca Sępia. Jadąc, po w miarę rów¬nym terenie, niezbyt krętą, ale asfaltową drogą, mijamy z prawej strony kapliczkę, przydrożny krzyż oraz ostatnie zabudowania w Bystrzycy.
(20,6 km) - Dojeżdżamy do lasu budziszańskiego, który wita nas urokliwym miejscem do chwilowego odpoczynku. Możemy tutaj, oprócz odpoczynku, również nieznacznie się posilić przed trudami dalszej, dość wyczerpującej wycieczki. Pomogą nam w tym stoły, ławeczki, a nawet miejsce na zapalenie ogniska. W tym miejscu skręcamy z asfaltowej drogi w prawo i następnie przez dłuższy czas, będziemy podążać utwardzoną, gruntową drogą, przebiegającą głównie przez lasy, na granicy gmin Sędziszów Młp. i Wielopole Skrzyńskie.
(21,2 km) - Wyjeżdżając na chwilkę z lasu, mijamy po lewej stronie dwie ambony myśliwskie (pierwsza wgłębi, pod lasem, natomiast druga nieco dalej, przy samej drodze, którą jedziemy).
(21,4 km) - Ponownie wjeżdżamy w las. Po drodze, z prawej strony, mijamy dwa, chronione mrowiska mrówek leśnych, by dotrzeć do skraju lasu, z kolejną amboną myśliwską z lewej strony.
(23,0 km) - Mijamy z lewej strony krzyż na tle lasu i dalej, utwardzoną, gruntową drogą, jedziemy w kierunku Szkodnej. W wielu miejscach tego odcinka naszej wycieczki możemy podziwiać, z lewej strony, panoramę Pogórza Strzyżowskiego, natomiast z prawej, przy bardzo dobrej widoczności, oprócz widoków gminy Sędziszów Młp. i Iwierzyc, możemy w głębi zobaczyć również charakterystyczne kominy elektrowni „Połaniec".
(23,9 km) - Dojeżdżamy do tzw. „Krzyża przy drzewie", którego na tym etapie naszej trasy nie sposób nie zauważyć, ze względu na jego charakterystyczny, drewniany typ, znakomicie komponujący z rosnącym obok, przydrożnym drzewem.
(24,1 km) - Kontynuując naszą przejażdżkę, mijamy kolejny przydrożny krzyż, zbliżając się do najwyższego punktu naszej wycieczki, znajdującego się w przysiółku Dutkówka, we wsi Szkodna. Punkt ten ma wysokość 403,5 m n.p.m. Z miejsca tego rozpościera się przepiękna panorama na wszystkie strony świata. Możemy tutaj podziwiać przepiękne i kolorowe wido¬ki nie tylko najbliższych okolic, ale również Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej.
(26,3 km) - Kończymy jazdę utwardzoną, gruntową drogą, by po skręcie, na skrzyżowaniu, w prawo, kontynuować dalszą przejażdżkę, kierując się w stronę Szkodnej.
(26,4 km) - Wjeżdżamy ponownie na teren gminy Sędziszów Młp. (wita nas tablica informacyjna), a my, na następnym skrzyżowaniu dróg przejeżdżamy na wprost, kierując się w stronę Broniszowa, znajdującego się na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.
(27,1 km) - Wjeżdżamy do lasu, przez który jedziemy kilkaset metrów.
(27,7 km) - Na skrzyżowaniu na wprost, mijając po drodze z prawej strony pasiekę miej¬scowego pszczelarza (27,8 km) oraz znajdujący się na drodze dojazdowej do jego posesji, krzyż pomiędzy drzewami. Z tego miejsca rozpoczynamy dosyć ostry zjazd i przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności lub po prostu kontynuując wycieczkę pieszo, ponownie możemy nasycić swój wzrok urokami pobliskich okolic i nie tylko.
(28,4 km) - W końcowym etapie zjazdu zbliżamy się do skrzyżowania. Z lewej strony tego skrzyżowania znajduje się kapliczka. My udajemy się na prawo, kontynuując swoją wyciecz¬kę w kierunku przysiółka Zagorzyc, tzw. Przymiarki, mogąc znów podziwiać przepiękne krajobrazy. Po drodze mijamy z lewej strony kapliczkę, i...
(31,0 km) - ...dojeżdżamy do skrzyżowania w Przymiarkach, na którym skręcamy w lewo, w kierunku Gnojnicy. Po przejechaniu 0,9 km dojeżdżamy do pierwszych zabudowań w tej miejscowości.
(32,1 km) - Dotarliśmy do skrzyżowania w Gnojnicy Górnej, od którego proponujemy ucze¬stnikom wycieczki wybór jednego z dwóch wariantów dalszej części trasy, a mianowicie:
> przez Gnojnicę, Górę Ropczycką, do Sędziszowa Młp.,
> przez Zagorzyce, Górę Ropczycką, do Sędziszowa Młp.

Rozpoczynamy dalszą podróż wg wariantu „A", tj. przez Gnojnicę, w kierunku Sędziszowa Młp.
(32,8 km) – Zjeżdżamy w dół, asfaltową drogą, kierujemy się do centrum Gnojnicy i mijamy z lewej strony, przydrożną kapliczkę.
(32,9 km) – Z prawej strony jezdni mijamy budynek Szkoły Podstawowej w Gnojnicy Górnej i kontynuujemy naszą wycieczkę drogą, położoną w malowniczej dolinie rzeki Gnojnicy, dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą w kierunku Granic, które przejeżdżamy na wprost.
(36,0 km) - Mijamy z lewej strony stary młyn w Gnojnicy, by następnie, po niespełna 0,1 km, dotrzeć do pomnika ku czci żołnierzy, którzy zginęli w walkach o niepodległość Polski w latach 1914-1921.
(36,3 km) - Przejeżdżamy most na rzece Gnojnicy, a następnie, po prawej stronie, obok Szkoły Podstawowej w Gnojnicy Dolnej.
(36,9 km) - Kontynuując wycieczkę, przejeżdżamy obok przydrożnej kapliczki, mijając ją z lewej strony, by na¬stępnie, po kolei, dotrzeć do stadionu piłkarskiego miejscowego „Interu” oraz budynku, który jest zarazem siedzibą Centrum Kultury oraz Ochotniczej Straży Po¬żarnej w Gnojnicy.
(37,9 km) - Pozostawiając za sobą, chara¬kterystyczne dla tej miejscowości, zabudowa¬nia, dojeżdżamy do kolejnego mostu, po przejechaniu, którego skręcamy z asfaltowej drogi ostro w prawo, kontynuując naszą wycieczkę wąską, krętą, lokalną drogą w kie¬runku tzw. Domaradza w Górze Ropczyckiej.
(39,0 km) - Z prawej strony mijamy przy¬drożną kapliczkę i dojeżdżamy do skrzyżowa¬nia, na którym skręcamy w lewo, udając się w kierunku centrum Góry Ropczyckiej.
(39,8 km) - W tym miejscu naprawdę warto się zatrzymać na dłużej. Oprócz krzyża, po lewej stronie drogi, możemy podziwiać piękną panoramę Sędziszowa Młp. na prawo, jak również widok na Górę Ropczycką, z charaktery¬stycznym, widocznym z dala, dachem kościoła parafialnego.
(40,5 km) - Wjeżdżając na drogę Góra Ropczycką - Gnojnica, skręcamy w prawo. Mijamy z prawej strony kapliczkę przy drodze, prowadzącej do remizy strażackiej w Górze Ropczyckiej.
(40,7 km) - Dojeżdżamy do specy¬ficznego miejsca w centrum tej miej¬scowości, tj. skrzyżowania dróg z cha¬rakterystyczną, zabytkową studnią wewnątrz niego. Na trasie naszej wycieczki jest to kolejne miejsce, w którym powinniśmy zatrzymać się na dłużej. A naprawdę warto, ponieważ jest to jedno z nie¬wielu miejsc w gminie Sędziszów Młp., w którym, na bardzo niewiel¬kim obszarze, możemy zwiedzić wiele historycznych atrakcji. Należą do nich, między innymi: Kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła,
zabytkowa remiza strażacka, Szkoła Podstawowa z ponad 110-letnią historią, zespół dworsko-pałacowy oraz ruiny koszar z XVIII wieku. Udając się dalej w kierunku Sędziszowa Młp., mijamy po prawej stronie, w głębi, zabytkowy i niezwykle rzadki okaz drzewa, jakim jest platan.
(41,3 km) - Dojeżdżamy do zakrętu w lewo, przy którym znajdują się figury św. Stanisława i św. Wojciecha. Umiejscowione są one po obu stronach drogi, witając lub żegnając odwiedzających tę miejscowość podróżnych. W tym miejscu nie sposób nie skręcić w prawo i udać się w kierunku Parku „Buczyna". Obecnie park ten to przepiękne i urokliwe miejsce. Niestety, po parku nie wolno jeździć na rowerze, co wynika z regulaminu korzystania z parku, który umieszczony jest tuż przy pierwszym stawie. Po zwiedzeniu parku i „zaliczeniu" dodatkowych, 1,2 km, tym razem spacerowej części trasy, wracamy do figur świętych i skręcamy w prawo, w kierunku obwodnicy Sędziszowa Młp.
(41,9 km) – Jadąc dalej, wśród wyniosłych drzew, będących pozostałością po alei prowadzącej niegdyś do zabudowań dworskich, po lewej stronie mijamy zabudowania Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej, słynącego na całym Podkarpaciu ze smacznych wyrobów wędliniarskich. Zakład ten jest wielokrotnym laureatem konkursu „Smaczne, bo Podkarpackie”. W głębi, również po lewej stronie, widzimy stację paliw oraz klub dyskotekowy „Anarchia".
(42,6 km) - Dojeżdżamy do obwodnicy Sędziszowa Młp., mijając po drodze, z prawej strony, stację paliw „Orlen” oraz sąsiadujący z nim „Zajazd pod Górą”, natomiast zaraz po przejechaniu drogi krajowej E40, możemy zatrzymać się w przydrożnym zagajniku, zwanym potocznie przez mieszkańców „Świerczyną"
(42,7 km) - Udając się dalej ulicą Węglowskiego, przejeżdżamy przez most na rzece Gnojnicy i z lewej strony mijamy: kolejną stację paliw „Orlen", Posterunek Energetyczny w Sędzi¬szowie Młp. oraz osiedle budownictwa jednorodzinnego i usług z widoczną z dala, wyniosłą wieżą kościoła pw. Miłosierdzia Bożego.
(43,2 km) - Dojeżdżając do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Węglowskiego z ulicą Wesołą, skręcamy w prawo, udając się w kierunku centrum miasta, zbliżając się z każdym przejechanym metrem trasy do końca wycieczki. Po drodze mijamy, po lewej stronie, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, natomiast z prawej strony, wyremonto¬wany w 2006 roku, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, będący jednocześnie, w części, siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
(43,8km) - Przejeżdżamy przez kolejny most na rzece Gnojnicy, mijając zaraz, z lewej strony, budynek Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.
(44,0 km) -Skręcamy w prawo, zaraz za obeliskiem, wzniesionym z okazji 500. Rocznicy nadania praw miejskich miastu Sędziszów Młp. Udajemy się następnie na parking za ratuszem i...
(44,2 km) -... tutaj następuje zakończenie naszej wycieczki (koniec trasy).

Udostępnij