(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

W 1985 roku zaczęto prace budowlane. Projektantem nowego kościoła w Borku Wielkim był inżynier Jan Mądrakowski. W dniu 12 czerwca 1986 Biskup Tarnowski erygował nową parafię w Borku Wielkim, obejmującą w swych granicach wsie Borek Wielki, Borek Mały i Boreczek, i mianował jej pierwszym proboszczem księdza Antoniego Kocoła. 22 czerwca 1986 Biskup Jerzy Ablewicz dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego na placu budowy kościoła w Borku Wielkim. W lipcu 1986 otrzymano zezwolenie na budowę plebanii obok nowego kościoła. 20 lipca 1986 rozpoczęto regularne odprawianie Mszy św. na ołtarzu polowym na placu budowy. 11 października 1987 Biskup Władysław Bobowski z Tarnowa dokonał poświęcenia kaplicy dojazdowej w Boreczku. Budowę tej kaplicy rozpoczęto w 1978 roku, jeszcze przed powstaniem parafii w Borku Wielkim, początkowo bez zezwolenia władz państwowych.. W roku 1988 trwały nadal prace przy budowie kościoła i plebanii w Borku Wielkim. 29 stycznia tego roku wytyczono teren pod cmentarz parafialny. 25 czerwca ks. Proboszcz zamieszkał na nowej plebanii. 10 września 1989 Biskup Władysław Bobowski dokonał poświęcenia dzwonów. Budowę kościoła kontynuowano w następnych latach, prowadząc prace nad wykończeniem budynku, jego wnętrza i uporządkowaniem otoczenia kościoła. 10 października 1993 Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny dokonał poświęcenia nowego kościoła parafialnego w Borku Wielkim. W roku 2006 przeprowadzono malowanie kościoła w delikatnych, pastelowych kolorach, połączone ze złoceniem niektórych elementów architektonicznych. W 2011 roku Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny dokonał konsekracji kościoła parafialnego. W czasie konsekracji w ołtarzu zostały umieszczone Relikwie bł. Władysława Findysza – Kapłana i Męczennika.

9ac957e38d78afb0ff68df97f311c11d

Udostępnij