(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Początek parafii dała kaplica - kościółek p.w. św. Anny w 1804 r. (dziś jest to kaplica cmentarna). Kościółek składa się z trzech różnych elementów budowlanych i pochodzi z trzech różnych okresów czasu. W 1804 r. zbudowano z kamienia prezbiterium o powierzchni 16 m i umieszczono drewniany ołtarz wraz z płaskorzeźbą św. Anny Samotrzeciej liczący obecnie ok. 500 lat, którą przynieśli pielgrzymi z odpustu w Kobylance. Ponieważ kaplica nie była w stanie pomieścić gromadzących się wiernych dostawiono w 1910 r. "nawę". Wybudowano również dzwonnicę, gdzie umieszczono dzwon odlany w firmie Felczyńskich w Przemyślu z roku 1896. Dalszą rozbudowę kaplicy wykonano w 1959 r. pod kierownictwem ks. Gerarda Bratka i doprowadzono do obecnie istniejącego stanu.
Budowę nowego kościoła rozpoczęto w 1979 roku, poświęcony został w 1985 roku. Architektem był mgr inż. Adam Gustaw z Rzeszowa. Rzut poziomy kościoła przypomina kształt ryby - symbol Chrystusa. Dnia 24.06.1978 r. decyzją bpa Jerzego Ablewicza utworzono parafię Chechły z 2/3 wioski Chechły, (1/3 należy do parafii Ropczyce) i Okonin należący do parafii Lubzina. Łącznie parafia liczy około 1300 wiernych. W 1989 r. zostały poświęcone i wyciągnięte na wieżę kościoła trzy dzwony.
W latach 1994 – 1999 wykonano chodnik i ogrodzenie wokół kościoła i plebani, ławki wewnątrz kościoła, dwa marmurowe boczne ołtarze, pomalowano wnętrze świątyni, wybudowano pomnik ku czci Matki Bożej Fatimskiej i ołtarz z krzyżem misyjnym.

7beff1727a7b4a9dd1d9f00a80ce1949
5ba130d89f8c61927004f66a7a6215ec
1ebb6b1d77ff6401c4c34ef3476c3b48

Udostępnij