(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Pierwsza wzmianka o parafii w Łączkach Kucharskich pochodzi z 1326 r. Poprzedni drewniany kościół spalił się w styczniu 1851 r., a obecny murowany został wybudowany w latach 1864-69, konsekrowany 08.07.1892 r. przez bpa Ignacego Łobosa. W 1913 r. została podwyższona wieża. Ponieważ kościół jest wybudowany w kotlinie na skrzyżowaniu źródeł wodnych, stale pękał i groziło mu zamknięcie. Ks. Stanisław Pękala w czasie remontu w 1956 r. odłączył nawę główną od wieży przez wybudowanie nowej ściany frontowej, ale dopiero odwodnienie i drenaż terenu w 1965 r. przyczyniły się do prawie zupełnej stabilizacji kościoła. W kościele wymieniono tynki, a polichromię figuralną wykonał mgr Józef Kawałka z Krakowa w 1967 r. W latach 1974-77 został wykonany nowy wystrój prezbiterium z marmurowym ołtarzem, wg projektu J. Klimka. Obok kościoła stoi dzwonnica z trzema dzwonami. Jeden z nich w czasie wojny uratowali parafianie przed konfiskatą. Dwa pozostałe odlane w 1956 r. Przy kościele była szkoła od 1595 r. Szpital parafialny istniał już w 1721 r.

6b8679a7bb2715bf5176858f34c60471

Udostępnij