(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Obecny kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła został wzniesiony w 1859 r. według projektu P. Hohera z Rzeszowa, staraniem ks. Stanisława Nikliborca przy wydatnym wsparciu finansowym dziedzica Wiśniowej, Leopolda Szumskiego. Zbudowano go na miejscu zniszczonej przez pożar w 1852 r. drewnianej świątyni. Był to jednonawowy kamienny budynek bez wyraźnych cech stylowych. Konsekrował go 23 lipca 1869 r. bp tarnowski Alojzy Pukalski. W latach późniejszych kościół był rozbudowywany. Nawy boczne dobudowano w 1897 r. wg projektu architekta Karola Dziewońskiego. W latach 1958-1961 staraniem ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza Dzierwy, dobudowano zakrystię, kaplicę Miłosierdzia Bożego z wieżą wg projektu architekta Antoniego Mazura.

Kościół jest murowany, orientowany, trójnawowy, bazylikowy. Prezbiterium zamknięte, wieloboczne z dobudowaną po bokach kaplicą i zakrystią, na rzucie oktogonalnym. Od zachodu znajduje się wysoka wieża, na rzucie kwadratu z wejściem głównym do świątyni w dolnej kondygnacji. Po bokach wieży umieszczone są prostokątne kruchty, przykryte dachem pulpitowym. Nad korpusem kościoła jest dach dwuspadowy, nad prezbiterium wielopołaciowy. Nad nawą główną pośrodku kalenicy umieszczona jest sygnaturka. Wieża natomiast zamknięta jest hełmem, zbliżonym kształtem do dzwonu, zwieńczonym latarnią, pokryta podobnie jak sygnaturka, blachą miedzianą.
Obecnie do parafii w Nockowej należą miejscowości: Nockowa, Będzienica, Iwierzyce, Olimpów, Wiercany, Wiśniowa (część).

7b2b68b7ad6703cf59d7c8b676e1d2e8
7e260fd7840084f3a80a9fe775438fb1

Udostępnij