(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

W lutym 1981 r., przystąpiono do przebudowy salki katechetycznej i remontu generalnego kaplicy - co w praktyce oznaczało budowę całkiem nowych obiektów, których projekt opracował dr Chałupski z Rzeszowa. 31 maja 1981 r. ks. Cieśla poświęcił plac pod budowę. Do prac, które przez cały czas nadzorował Karol Pośko, przystąpiono w czerwcu. 10 października odbyła się pod przewodnictwem ks. bpa Jerzego Ablewicza uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. W listopadzie obiekt przykryto blachą. Poświęcenia kaplicy w dniu 26.06.1983 r. dokonał ks. bp Władysław Bobowski.
W skład wyposażenia Kościoła wchodzą: złocona płaskorzeźba w prezbiterium, przedstawiająca Świętą Rodzinę oraz umieszczone w kasetonach obrazy ukazujące poszczególne tajemnice różańca, a także witraże obrazujące sceny z życia Świętej Rodziny. W 1995 r. przy kościele wybudowana została dzwonnica na której zawieszono dzwon Karol (450 kg) ufundowany przez małżeństwo Stanisławę i Karola Pośko, jako wotum dziękczynne za ocalenie z sowieckich łagrów. Dzwonnicę wraz z dzwonem w dniu 8 października 1995 r. poświęcił ks. bp Edward Białogłowski. W 1999 roku na dzwonnicy zainstalowano kolejne dwa dzwony: Św. Kinga - Św. Jadwiga (260 kg) - dar anonimowego ofiarodawcy i Św. Brat Albert - dar Stanisławy Pośko. W ostatnim czasie świątynia wzbogaciła się także o nowe ławki.

ec8776d13e475e7966997493e9920399

Udostępnij