(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Budowę kościoła w tej części parafii podjęto z inicjatywy ks. prał. Józefa Cieśli, ówczesnego proboszcza ropczyckiej parafii. Powstała dwupoziomowa świątynia, a opiekę nad budową w ciągu 10 lat sprawowali księża wikariusze. 16 listopada 1986 r. wmurowano kamień węgielny. 21 sierpnia 1999 dekretem biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego została erygowana samodzielna parafia. Za patronkę parafii obrano bł. Urszulę Ledóchowską, urszulankę, nauczycielkę pracującą z młodzieżą w Rosji i Finlandii, propagującą kulturę i historię Polski w Szwecji, Danii i Norwegii, beatyfikowaną przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1983 r. Wspólnota parafialna liczy 750 osób. Od początku istnienia parafii czyli od sierpnia 1999 r., proboszczem jest ks. Czesław Kubrak.

ul. Leśna 89
39-100 Ropczyce
Tel. 17 223 13 12
http://ropczyce.rzeszow.opoka.org.pl/urszula/

fdb17f04ab75390587d8fc95fae7c9a0

Udostępnij