(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Myśl o budowie nowego kościoła w Sędziszowie Młp. zaczęła się urzeczywistniać jesienią 2004 roku. Tegoż właśnie roku 5. października ks. Bp Kazimierz Górny poświęcił plac pod budowę świątyni. Ks. Krzysztof Gac skierowany w sierpniu 2004 r., jako wikariusz do sędziszowskiej parafii z poleceniem budowy kościoła i tworzenia – przy pomocy ks. Proboszcza – nowej parafii zaczął rozglądać się za stosownym projektem. Zapropo-nował też tytuł kościoła – Miłosierdzia Bożego, co ks. Biskup zaakceptował. Pod koniec stycznia 2005 roku wybrano i zatwierdzono do budowy projekt autorstwa znanego architekta, mgr. inż. Henryka Sobolewskiego z Rzeszowa. Do budowy przystąpiono 5. września 2005 r. Prace podjęła pięcioosobowa brygada pana Franciszka Brońskiego z Szymbarku. Do pomocy przychodzili miejscowi ludzie. Prace postępowały sprawnie, tak że zaledwie po siedmiu tygodniach od ich rozpoczęcia zostały ukończone fundamenty kościoła. 12. czerwca 2006 roku zaczęto wznosić ściany. Ta żmudna praca została „rozpromieniona” piękną uroczystością Wmurowania Kamienia Węgielnego, którym jest cegła z grobu św. Siostry Faustyny, zamknięta tablicą poświęconą przez Papieża Benedykta XVI podczas Pielgrzymki do Polski na Krakowskich Błoniach. Uroczystości Wmurowania Kamienia przewodniczył ks. Biskup Kazimierz Górny. Kolejny rok to czas dalszego wznoszenia ścian i wieży kościoła, które by osiągnąć istniejącą wysokość i kształty domagały się ułożenia 200 tysięcy cegieł. Wysokość ścian to średnio 12 metrów, wieża zaś liczy 35 metrów. Zwieńczeniem tego ogromnego wysiłku była zorganizowana znowu w kontekście liturgicznego wspomnienia św. Siostry Faustyny, 6 października 2007 roku, Uroczystość Poświęcenia i Podniesienia Krzyża na wieżę tego kościoła, którą uświetnił swoją obecnością ks. Bp Edward Białogłowski. Rok 2008 to czas składania skomplikowanej konstrukcji dachowej. W roku 2009 położono tynki, złożono niski dach nad częścią zakrystyjną oraz zamontowano okna i fasady szklane. Na przełomie zaś 2009 i 2010 r. został wykonany i wymalowany sufit oraz ściany, wykonano instalacje elektryczną, chromoniklowe barierki i nagłośnienie. Kościół został tak zaprojektowany, by bryłą przypominał namiot spotkania. Kształt owalu już z daleka przyciąga wzrok i zachwyca swoimi krągłościami, wielkimi przeszkleniami; kaplicą i wieżą od strony południowej oraz pochyłą ścianą z zadaszeniem nad bocznym wejściem od strony północnej. Ukierunkowany na wschód z obrazem Jezu ufam Tobie pędzla Zdzisława Pytla z Krakowa w niszy ściany ołtarzowej. Dostojną tę świątynię ożywiają piękne trzy balkony dla wiernych, na które prowadzą misternie wykonane schody.

858d41c23b99c8e286ed69cdaa966265

Udostępnij