Nabór 2/2021 – błędnie ustalona kwota wsparcia

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje iż błędnie ustalono kwotę wsparcia w przypadku wniosku nr 3/2/2021 złożonego przez Gminę Dębica w ramach naboru nr 2/2021.

Prawidłowo ustalona kwota pomocy powinna wynosić 69 622,00 zł a nie jak ustalono pierwotnie 69 662,00 zł. Błąd ten wynika z omyłki pisarskiej.

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty z naboru nr 2/2021 z właściwą kwotą ustalonego wsparcia w tym:

Listę wniosków wstępnie zweryfikowanych

Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Listę operacji wybranych do finansowania

[ssba]

Kalendarz wydarzeń