O nas

Historia powstania

  Opis sposobu powstania LGD Pierwsze pomysły utworzenia LGD pojawiły się na początku 2006 r. Grupa pomysłodawców składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz przedsiębiorców doszła do wniosku, że utworzenie na ...

Obszar Działania

  Obszar LGD Partnerstwo 5 Gmin położony jest w południowo-wschodniej Polsce, w zachodniej części województwa podkarpackiego, w odległości około 22-60 km od Rzeszowa stolicy województwa. Region usytuowany jest na pograniczu dwóch jednostek fizyc...

Publikacje – materiały promocyjne

  Album "Stowarzyszenie w obiektywie" - Pobierz Publication "Association in the focus" - Pobierz Publikacja dobrych praktyk - Pobierz Film promocyjny LGD

Dokumenty stowarzyszenia

  Statut Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin: Pobierz statut Regulamin Pracy Biura  LGD Partnerstwo 5 Gmin: Pobierz Regulamin Deklaracja członkowska - osoba fizyczna: Pobierz deklarację członkowską Deklaracja członkowska - oso...

Lista członków LGD

  Osoby prawne  L.p. Członek LGD Reprezentant 1. LKS „Dąbrówka” Stara Jastrząbka Janusz Bryg 2. Gmina Sędziszów Małopolski Piotr Czeladka 3. Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie Mariusz Drozdowski 4. ...

Organy Stowarzyszenia

    Walne Zebranie Członków   Regulamin Walnego Zebrania Członków Protokoły Uchwały   Zarząd LGD Lista Członków: Robert Kuraszkiewicz - Prezes Zarządu (Gmina Ropczyce) Agata Wiater - Wicepre...

Archiwum

Strona w przygotowaniu

Kalendarz wydarzeń