Projekty grantowe

GRANT NR I – Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji

Przedsięwzięcie 2.2.1 – Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych o charakterze edukacyjnym i warsztatowy

Przedsięwzięcie 2.2.2 – Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych

Przedsięwzięcie 2.2.4 – Promocja i oznakowanie atrakcji turystycznych, ciekawostek przyrodniczych, elementów krajobrazu o znaczeniu turystycznym w tym z zastosowaniem innowacyjnych technologii

 

Załączniki

 

Formularz wniosku o płatność w ramach rozliczenia projektu grantowego – wersja z dnia 1.03.19 – Pobierz

Sprawozdanie z realizacji grantu – Pobierz

Wzór prawidłowo opisanej faktury – Pobierz

Oświadczenie  beneficjenta dot. podatku VAT – Pobierz

 

GRANT nr II – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie 3.1.1 Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

Przedsięwzięcie 3.1.2 Ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

Przedsięwzięcie 3.2.1 Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

 

Załączniki

 

Formularz wniosku o płatność w ramach rozliczenia projektu grantowego – wersja z dnia 1.03.19 – Pobierz

Sprawozdanie z realizacji grantu – Pobierz

Wzór prawidłowo opisanej faktury – Pobierz

Oświadczenie  beneficjenta dot. podatku VAT – Pobierz

 

GRANT nr III – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Przedsięwzięcie 4.1.1 Wsparcie dla inicjatyw mieszkańców integrujących środowisko lokalne

Przedsięwzięcie 4.2.1 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz aktywnego udziału społeczeństwa w procesie realizacji LSR

Przedsięwzięcie 4.2.2 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

 

Załączniki

 

Formularz wniosku o płatność w ramach rozliczenia projektu grantowego – wersja z dnia 1.03.19 –  Pobierz

Sprawozdanie z realizacji grantu – Pobierz

Wzór prawidłowo opisanej faktury – Pobierz

Oświadczenie  beneficjenta dot. podatku VAT – Pobierz

 

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Formularz wniosku o płatność w ramach rozliczenia projektu grantowego –  Pobierz

Sprawozdanie z realizacji grantu – Pobierz

 

Kalendarz wydarzeń