Realizowne projekty

Realizacja LSR w latach 2016-2018

 1. Podejmowanie Działalności Gospodarczej

W zakresie podejmowania działalności gospodarczej przeprowadzono 3 nabory wniosków w ramach których wpłynęły 44 wnioski. Dofinansowanie otrzymało 31 wnioskodawców.

Każdy wnioskodawca, który podpisał umowę w zakresie podejmowania działalności gospodarczej otrzymał premię w wysokości 50 000 zł. Suma kwot wybranych wniosków wynosi 1 550 000,00 zł.

 1. Rozwijanie Działalności Gospodarczej

W zakresie rozwijania działalności gospodarczej przeprowadzono 3 nabory wniosków w ramach których wpłynęło 39 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 17 wnioskodawców. Suma kwot wybranych wniosków wynosi 1 452 766,00 zł.

 1. Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska

W zakresie budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeprowadzono 2 nabory wniosków w ramach których wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę 2 109 059,54 zł. Wnioskodawcami w tych naborach były Samorządy terytorialne z terenu LGD.

 1. Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

W zakresie budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej przeprowadzono 2 naborów wniosków w ramach których wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 1 084719,93 zł. Wnioskodawcami w tych naborach były Samorządy terytorialne z terenu LGD.

 1. Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

W zakresie ochrony i udostępniania materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru przeprowadzono 1 nabór wniosków w ramach którego wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 92 018,00 zł. Wnioskodawcami w tych naborach były parafie z terenu LGD.

 1. Projekty Grantowe

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin podpisała 6 umów na realizację projektów grantowych w ramach następujących zakresów:

 • 06.2018 r. – umowa na realizacje operacji pt. „ Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych” na kwotę 73 617,00 zł.
 • 06.2018 r. – umowa na realizację operacji pt. „Ochronę i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru” na kwotę 50 000,00 zł.
 • 07.2018 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych o charakterze edukacyjnym i warsztatowym” na kwotę 89 533,00 zł.
 • 08.2018 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Ochronę i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru” na kwotę 185 154,00 zł.
 • 09.2018 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Promocja i oznakowanie atrakcji turystycznych, ciekawostek przyrodniczych, elementów krajobrazu o znaczeniu turystycznym w tym z zastosowaniem innowacyjnych technologii” na kwotę 85 304,00 zł.
 • 10.2018 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Budowę i przebudowę obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej” na kwotę 50 000,00 zł.

Zrealizowane zostały projekty obejmujące zakresy: „Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru” oraz „Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych”.

W ocenie Urzędu Marszałkowskiego pozostaje ostatni projekt grantowy pt. „Organizacja wydarzeń aktywizująco-integrujących, szkoleń dla  mieszkańców i członków organizacji pozarządowych  oraz zakup wyposażenia do ich siedzib”. W ramach projektu wybranych zostało 28 wniosków na łączną kwotę 285 709,00 zł.

 

Poniżej kilka zdjęć dot. zrealizowanych projektów.

 

Kalendarz wydarzeń