Spotkanie informacyjne dot. infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

  • Budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska

Zapraszamy na spotkanie informacyjno–szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców.

Spotkanie będzie szansą do pozyskania informacji dot. zasad ubiegania się o wsparcie, kryteriów oceny wniosków oraz obowiązującej dokumentacji konkursowej.

Spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2022 r. w Biurze LGD (Ropczyce ul. Rynek 1) o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że udział w spotkaniu umożliwia podmiotom zainteresowanym aplikowaniem – uzyskanie dodatkowych punktów w ocenie wniosków.

 

Podczas spotkania proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego:

  • zasłanianiu ust i nosa,
  • utrzymywaniu 1,5 m odległości między uczestnikami,
  • częstej dezynfekcji rąk.
[ssba]

Kalendarz wydarzeń