Ważne !

Ważne!

W trakcie weryfikacji dokumentów w ramach naboru nr 2/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej stwierdzono błędy w Liście operacji wybranych do finansowania oraz Liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.

Błędy te dotyczyły 2 operacji:

  • przy wniosku nr 20/2/2022 błędnie wpisano liczbę punktów – zamiast 65 wpisano 60 – wniosek pierwotnie umieszczony na pozycji 14 po korekcie znajduje się na miejscu 9
  • przy wniosku nr 24/2/2022 błędnie wpisano liczbę punktów w II kryterium porównawczym – zamiast 5 wpisano 10 – wniosek pierwotnie umieszczony na pozycji 15 po korekcie znajduje się na miejscu 16.

Błędy te nie miały wpływu na wybór operacji.

Każdy z ww. wniosków został wybrany do finansowania i mieści się w limicie środków.

 

Do pobrania:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do finansowania

 

 

[ssba]

Kalendarz wydarzeń