Zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju – konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022.

Konsultacje dotyczą następujących zmian:

  1. Zwiększenie budżetu LGD w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4. Na podziałanie 19.2 kwota zwiększenia wynosi 772 000 Euro, natomiast na podziałanie 19.4 kwota zwiększenia wynosi 92 640 Euro w tym:
  • zwiększenie środków finansowych na przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na obszarze LSR o 275 000,00 Euro
  • zwiększenie środków finansowych na przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska o 497 000,00 Euro
  • zwiększenie środków finansowych na koszty bieżące i aktywizację o 92 640,00 Euro
  1. Urealnienia wskaźników produktu dla przedsięwzięć przewidzianych w LSR.

Uwagi, opinie prosimy zgłaszać osobiście do naszego biura lub mailowo: biuro@partnerstwo5gmin.pl    do 23 czerwca 2021 r. do godziny 15:30.

Ponadto w związku z trwającym procesem konsultacji społecznych LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym.

Spotkanie odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w Biurze LGD w Ropczycach, ul. Rynek 1.

Spotkanie będzie miało formę dyskusji na temat propozycji zmian LSR oraz będzie okazją do zgłoszenia dodatkowych uwag i sugestii przez uczestników spotkania.

[ssba]

Kalendarz wydarzeń