(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

W dniu 9 stycznia br. Prezes Zarządu LGD Partnerstwo 5 Gmin Robert Kuraszkiewicz podpisał
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 na łączną kwotę 4 735 518,40 euro.

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Planu Strategicznego Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 (PS WPR na lata 2023-2027) oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Przyjęta do dofinansowania LSR zakłada realizację 2 celów – obszarów tematycznych i przypisanych do nich przedsięwzięć , tj.:

 1. Poprawa warunków życia mieszkańców na terenie LGD:
 • Przedsięwzięcie 1.1. Rozwój obiektów niekomercyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej.
 • Przedsięwzięcie 1.2. Rozwój obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.
 • Przedsięwzięcie 1.3. Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru.
 • Przedsięwzięcie 1.4. Tworzenie podmiotów gospodarczych na obszarze LSR.
 • Przedsięwzięcie 1.5. Rozwijanie podmiotów gospodarczych na obszarze LSR.
 • Przedsięwzięcie 1.6. Wsparcie jakości edukacji.
 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i aktywizacja mieszkańców LGD:
 • Przedsięwzięcie 2.1. Rozwój zdolności uczniów poza edukacją formalną.
 • Przedsięwzięcie 2.2. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz aktywnego udziału społeczeństwa w procesie realizacji LSR.
 • Przedsięwzięcie 2.3. Wsparcie dla inicjatyw mieszkańców, integrujących środowisko lokalne.
 • Przedsięwzięcie 2.4. Wsparcie inicjatyw, podnoszących wiedzę społeczności lokalnej, w tym wzmacniających jej kompetencje i umiejętności.
 • Przedsięwzięcie 2.5. Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych i turystycznych.

Zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej, na której publikowane będą informacje
o planowanych naborach wniosków.

 

DSC0190
DSC0273
DSC0190
DSC0273

Udostępnij