(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30
Walne Zebranie Członków

Regulamin Walnego Zebrania Członków

Zarząd LGD

Lista Członków:

 • Robert Kuraszkiewicz – Prezes Zarządu (Gmina Ropczyce)
 • Marek Mikrut – Wiceprezes Zarządu (Gmina Dębica)
 • Bogusław Kmieć – Wiceprezes Zarządu (Gmina Sędziszów Młp.)
 • Daniel Niedziocha – Skarbnik Zarządu (Gmina Czarna)
 • Agata Wiater Sekretarz Zarządu (Gmina Dębica)
 • Marek Misiura – Członek Zarządu (Gmina Ropczyce)
 • Ryszard Filipek – Członek Zarządu (Gmina Iwierzyce)
 • Piotr Drozd – Członek Zarządu (Gmina Sędziszów Młp.)
Komisja Rewizyjna

Lista członków:

 • Wioletta Czemarnik – Przewodnicząca Komisji (Gmina Ropczyce)
 • Krystyna Szczerbiak – Wiceprzewodnicząca Komisji (Gmina Sędziszów Młp.)
 • Teresa Kiepiel – Członek Komisji (Gmina Ropczyce)
Rada LGD

Lista członków:

 • Mariusz Wośko – Przewodniczący Rady – Gmina Ropczyce
 • Kazimierz Lichoń – Wiceprzewodniczący Rady – Gmina Dębica
 • Grzegorz Wrona – Sekretarz Rady – Gmina Sędziszów Młp.
 • Krystyna Baran – Gmina Iwierzyce
 • Janusz Bryg – Gmina Czarna
 • Mariusz Kazior – Gmina Sędziszów Młp.
 • Alan Kuczek – Gmina Dębica
 • Przemysław Kulig – Gmina Ropczyce
 • Mateusz Kusek – Gmina Czarna
 • Szymon Pazdan – Gmina Iwierzyce
 • Wiesław Piotrowski – Gmina Czarna
 • Sabina Skóra – Gmina Ropczyce
 • Paweł Wolicki – Gmina Dębica
 • Teresa Waleń – Gmina Sędziszów Młp.
 • Marta Zdziebło – Gmina Iwierzyce

Regulamin Rady

Uchwały

Protokoły

Udostępnij