(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30
Aktualności
 • Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Unia Europejska – Każdy Korzysta Nie Każdy Wie”

  Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Unia Europejska – Każdy Korzysta Nie Każdy Wie”

  Konkurs fotograficzny pt. „Unia Europejska – Każdy Korzysta Nie Każdy Wie” został rozstrzygnięty. Konkurs miał na celu zainteresowanie dotacjami pozyskanymi przez beneficjentów w perspektywie 2014-2020 na obszarze LGD Partnerstwo 5 Gmin. Jury konkursowe wybrało 3 pierwsze nagrody oraz 2...
 • Raport ewaluacyjny LSR

  Raport ewaluacyjny LSR

  Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Raport opracowany jest zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez...
 • Konkurs fotograficzny

  Konkurs fotograficzny

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „ UNIA EUROPEJSKA – KAŻDY KORZYSTA NIE KAŻDY WIE ”. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec z terenu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin. (Gmina Czarna, Gmina wiejska Dębica, Gmina Iwierzyce, Gmina Ropczyce, Gmina Sędziszów...