(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Realizacja LSR w latach 2016-2021

 1. Podejmowanie Działalności Gospodarczej

W zakresie podejmowania działalności gospodarczej przeprowadzono 7 nabory wniosków w ramach których wpłynęły 149 wnioski. Dofinansowanie otrzymało 87 wnioskodawców.

Każdy wnioskodawca, który podpisał umowę w zakresie podejmowania działalności gospodarczej otrzymał premię w wysokości 50 000 zł. Suma kwot wybranych wniosków wynosi 969 392,23 €.

 1. Rozwijanie Działalności Gospodarczej

W zakresie rozwijania działalności gospodarczej przeprowadzono 6 nabory wniosków w ramach których wpłynęło 85 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 37 wnioskodawców. Suma kwot wybranych wniosków wynosi 596 263,14 €.

 1. Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska

W zakresie budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeprowadzono 7 nabory wniosków w ramach których wpłynęło 33 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 31 wnioski najlepiej przygotowane i ocenione. Wnioskodawcami w tych naborach były Samorządy terytorialne z terenu LGD. Łącznie otrzymały one kwotę 1 335 232,35 €.

 1. Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

W zakresie budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej przeprowadzono 3 naborów wniosków w ramach których wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 279 919,59 €. Wnioskodawcami w tych naborach były Samorządy terytorialne z terenu LGD.

 1. Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

W zakresie ochrony i udostępniania materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru przeprowadzono 4 nabory wniosków w ramach których wpłynęły 7 wnioski na łączną kwotę 74 570,95 €. Wnioskodawcami w tych naborach były parafie z terenu LGD.

 1. Projekty Grantowe

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin podpisała 8 umów na realizację projektów grantowych w ramach następujących zakresów:

 • 06.2018 r. – umowa na realizacje operacji pt. „ Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych” na kwotę 17 066,41 €.
 • 06.2018 r. – umowa na realizację operacji pt. „Ochronę i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru” na kwotę 11 660,00 €.
 • 07.2018 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych o charakterze edukacyjnym i warsztatowym” na kwotę 20 711,11 €.
 • 08.2018 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Ochronę i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru” na kwotę 43 105,73 €.
 • 09.2018 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Promocja i oznakowanie atrakcji turystycznych, ciekawostek przyrodniczych, elementów krajobrazu o znaczeniu turystycznym w tym z zastosowaniem innowacyjnych technologii” na kwotę 19 581,08 €.
 • 10.2018 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Rozwój obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie LGD Partnerstwo 5 Gmin” na kwotę 11 682,32 €.
 • 03.2019 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Organizacja wydarzeń aktywizująco-integrujących, szkoleń dla  mieszkańców i członków organizacji pozarządowych  oraz zakup wyposażenia do ich siedzib” na kwotę 66 714,21 €.
 • 01.2022 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Zakup sprzętu sportowego, urządczeń i wyposażenia dla 10 organizacji pozarządowych z obszaru LGD Partnerstwo 5 Gmin” na kwotę 25 569,72 €.
 • 10.2022 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Zakup strojów promujących region LGD" na kwotę 13 627,20 € (projekt w trakcie realizacji)

Poniżej kilka zdjęć dot. zrealizowanych projektów.

Pumptruck-Ropcczyce
Plac-zabaw-w-Wiercanach
plac-zabaw-w-Cierpiszu
1699871313080
Skrzynczyna
Skrzynczyna-w-Sdziszowie-Mp
Skrzynczyna-w-Sdziszowie-Mp---kobieta-pod-parasolem-na-play
IMG4537
Skatepark-w-Ropczycach---Ryszard-Basara
Przebudowa-infrastruktury-rekreacyjnej-w-miejscowoci-Nockowa-1

Udostępnij