(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Realizacja LSR w latach 2016-2021

 1. Podejmowanie Działalności Gospodarczej

W zakresie podejmowania działalności gospodarczej przeprowadzono 6 nabory wniosków w ramach których wpłynęły 113 wnioski. Dofinansowanie otrzymało 65 wnioskodawców.

Każdy wnioskodawca, który podpisał umowę w zakresie podejmowania działalności gospodarczej otrzymał premię w wysokości 50 000 zł. Suma kwot wybranych wniosków wynosi 3 250 000,00 zł.

 1. Rozwijanie Działalności Gospodarczej

W zakresie rozwijania działalności gospodarczej przeprowadzono 6 nabory wniosków w ramach których wpłynęło 85 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 37 wnioskodawców. Suma kwot wybranych wniosków wynosi 3 061 313,00 zł.

 1. Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska

W zakresie budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeprowadzono 2 nabory wniosków w ramach których wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę 2 744 788,87 zł. Wnioskodawcami w tych naborach były Samorządy terytorialne z terenu LGD.

 1. Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

W zakresie budowy i przebudowy obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej przeprowadzono 5 naborów wniosków w ramach których wpłynęło 19 wniosków na łączną kwotę 2 248 762,73 zł. Wnioskodawcami w tych naborach były Samorządy terytorialne z terenu LGD.

 1. Ochrona i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru

W zakresie ochrony i udostępniania materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru przeprowadzono 4 nabory wniosków w ramach których wpłynęły 7 wnioski na łączną kwotę 341 998,00 zł. Wnioskodawcami w tych naborach były parafie z terenu LGD.

 1. Projekty Grantowe

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin podpisała 6 umów na realizację projektów grantowych w ramach następujących zakresów:

 • 06.2018 r. – umowa na realizacje operacji pt. „ Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych” na kwotę 73 617,00 zł.
 • 06.2018 r. – umowa na realizację operacji pt. „Ochronę i udostępnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru” na kwotę 50 000,00 zł.
 • 07.2018 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych o charakterze edukacyjnym i warsztatowym” na kwotę 89 533,00 zł.
 • 08.2018 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Ochronę i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru” na kwotę 185 154,00 zł.
 • 09.2018 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Promocja i oznakowanie atrakcji turystycznych, ciekawostek przyrodniczych, elementów krajobrazu o znaczeniu turystycznym w tym z zastosowaniem innowacyjnych technologii” na kwotę 85 304,00 zł.
 • 10.2018 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Budowę i przebudowę obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej” na kwotę 50 000,00 zł.
 • 03.2019 r. – umowa na realizacje operacji pt. „Organizacja wydarzeń aktywizująco-integrujących, szkoleń dla  mieszkańców i członków organizacji pozarządowych  oraz zakup wyposażenia do ich siedzib” na kwotę 284 909,00 zł.

Poniżej kilka zdjęć dot. zrealizowanych projektów.

skytepark-sdziszow-1-768x486
Przebudowa-infrastruktury-rekreacyjnej-w-miejscowoci-Nockowa-2-768x432
Park-rekreacyjny-w-Zawadzie-3-768x512
Park-rekreacyjny-w-Przyborowie-5-768x512
Park-rekreacyjny-w-Nagawczynie-9-768x512
Oddane-do-uytku-przyszkolne-boisko-o-sztucznej-nawierzchni-na-os-Chechy-768x512
MG2252-683x1024
MG1165-768x512
MG1164-768x512
MG0747-768x512

Udostępnij